Asztrológusok írásai

Fejezetek az aztrológia kultúrtörténetéből

Veszprémy Márton asztrológiatörténeti tanulmányai

Asztrológiai összefüggések nem asztrológus szerzők írásaiban

A Plútó tömeglélektani hatásainak ábrázolása

Dr. Elekes Miklós: Korunk neurózisa

A Halak korszak lélektani jellemzőinek ábrázolása

Johan Huizinga: A középkor alkonya