Az itt összeállított gyakorlatok célja az asztrológiai tanulmányok támogatása, lehetőséget nyújtva a megtanultak alkalmazására és a gyakorlati készségek fejlesztésére. Van mit gyakorolni, hiszen egy adott kifejlet, nagyon sokféle képletbeli tényező együtthatásának eredménye, továbbá az azonos kifejletek mögött, az asztrológiai konstellációk egészen különböző variációi állhatnak.

   Ennek alapja az, hogy az életben ugyanazon cselekedetek mögött különféle motivációk húzódhatnak meg, az egyik embernél ez, a másiknál az. Egyéb iránt a radix elsődlegesen pont ezeket a lelki impulzusokat, asztrálindítékokat mutatja meg, a kifejlet már attól függ, hogy ki, mit és hogyan valósít meg mindezekből és főleg, hogy milyen nívón. E magas variabilitás miatt, nagy segítség, hogy a gyakorlatok során elméleti álláspontunk összevethető a valósággal.

   Továbbá, ami ennél jóval fontosabb, hogy mindez rávilágít az asztrológiai munka lényegére, ami nem a kifejletek megállapítása, hanem a rálátás a kifejletek mögötti lelki mozzanatokra és azok összefüggéseire. Mert e ponton adódik lehetőség az érdemi munkára, nevezetesen a konstellációk magasabb megélési és megvalósítási szintjeinek ismeretében új életstratégiák alkalmazására és új életminőségek elérésére.

A gyakorlatokban szereplő képletek korrigáltak.
A képletekre kattintva, azok új ablakban nagyobb méretben jelennek meg.
A megoldások a lap alján található linkről érhetőek el.

1. Gyakorlat

Festő, író vagy zeneszerző?

     A. képlet

00014

2. Gyakorlat

Költő, fizikus vagy festő?

     A. képlet

00005

3. Gyakorlat

Író, festő vagy fizikus?

     A. képlet

00006

4. Gyakorlat

Melyik képlet tulajdonosa a festő?

     A. képlet

00034

    B. képlet

00003

5. Gyakorlat

Melyik képlet tulajdonosa a zeneszerző?

     A. képlet

00048

    B. képlet

00036

6. Gyakorlat

Melyik képlet tulajdonosa az író?

     A. képlet

00031

    B. képlet

00009

7. Gyakorlat

Mindhárom személynek ugyanaz a hivatása. Író, fizikus, költő?

     A. képlet

00026

     B. képlet

00030

     C. képlet

00018

8. Gyakorlat

Mindhárom személynek ugyanaz a hivatása. Fizikus, festő, zeneszerző?

     A. képlet

00043

     B. képlet

00011

     C. képlet

00032

9. Gyakorlat

Mindhárom személynek ugyanaz a hivatása. Zeneszerző, költő, író?

     A. képlet

00025

     B. képlet

00024

     C. képlet

00038

10. Gyakorlat

Ki a két író illetve a két zeneszerző?

     A. képlet

00021

    B. képlet

00010

     C. képlet

00044

    D. képlet

00007

11. Gyakorlat

Ki a két fizikus illetve a két festő?

     A. képlet

00017

    B. képlet

00050

     C. képlet

00027

    D. képlet

00040

12. Gyakorlat

Ki a két zeneszerző illetve a két költő?

     A. képlet

00023

    B. képlet

00035

     C. képlet

00037

    D. képlet

00039

13. Gyakorlat

Öt képlet, öt hivatás. Ki a festő, a költő, a fizikus, az író és a zeneszerző?

     A. képlet

00046

    B. képlet

00004

     C. képlet

00022

     D. képlet

00045

     E. képlet

00049

14. Gyakorlat

Öt képlet, öt hivatás. Ki a festő, a költő, a fizikus, az író és a zeneszerző?

     A. képlet

00013

    B. képlet

00020

     C. képlet

00015

     D. képlet

00016

     E. képlet

00019

15. Gyakorlat

Ki az öt tudós illetve az öt költő?

     A. képlet

00029

     B. képlet

00012

     C. képlet

00033

     D. képlet

00008

     E. képlet

00002

     F. képlet

00028

     G. képlet

00001

     H. képlet

00041

     I. képlet

00042

     J. képlet

00047